Deprecated: Required parameter $location follows optional parameter $post_types in /home/karinvannl/domains/karinvanzwetselaar.nl/public_html/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783
Karin | Karin van Zwetselaar

Think & act like a designer

Van nature hebben we onze unieke talenten en we zijn van kleins af aan nieuwsgierig en creatief.

Bij velen zijn deze talenten in de loop van de tijd weggestopt door onder andere verwachtingen, systemen en methodes in het onderwijs, de maatschappij en binnen organisaties.

We hebben juist het creatief/ innovatief denken en doen nodig om oplossingen te bedenken voor dingen die op je pad komen, voor het bedenken van oplossingen voor de toekomst én om de wereld mooier te maken!

En ja, zelfs ik, de vrije ondernemer, word aan allerlei kanten geprobeerd in een hokje te stoppen. Het blijft een uitdaging…

Met mijn achtergrond als Industrieel Ontwerper (TU Delft) en Docent Wiskunde, Natuurkunde en Beeldende vorming kan ik mensen en groepen snel in beweging krijgen om creatief/ innovatief te denken en doen. En samen concrete stappen maken en oplossingen bedenken.

Hierbij gebruik ik methodieken zoals Design Thinking en Onderzoekend- & Ontwerpend leren.

Mijn persoonlijke interesses liggen bij jongeren, onderwijs, ontdekkend leren, persoonlijke ontwikkeling, natuur, beweging, spelen, experimenteren, lokale samenwerking, wetenschap & techniek en bewustzijn.

“Design is too important to be left to designers” ~ Tim Brown, IDEO

Karin           inspirator         verbinder         Industrieel Ontwerper      trainer        vrouw       intuïtief       ontdekker            ingenieur       moeder       enthousiast       natuurmens      coach         klusser    facilitator    vertrouwenspersoon     buitenspeler           verbeelder

Mijn manier van werken

Persoonlijk, inhoudelijk, organisatorisch en van betekenis.
Ik werk alleen of in co-creatie met mijn groep van facilitators, coaches en experts.

Op maat

Elk vraagstuk en elke groep waarmee ik werk is uniek. Dus elke aanpak is op maat: passend bij jou en je vraagstuk. Daarnaast ben ik iemand die sterk inleeft in jouw klanten, leerlingen of team en dat ook stimuleert bij de groep waarmee ik werk.

Ruimte maken

Voor een gezamenlijk en creatief proces is een open houding, creatieve mindset en vertrouwen nodig. Dit is de basis die ik creëer en van waaruit ik samenwerk. En ik maak ook letterlijk ruimte door te werken in de natuur of grote inspirerende ruimtes.

Ontdekken

Ik ga uit van de unieke talenten en eigen creativiteit van jou (en je team, je klanten, je leerlingen, …). Die gaan we ontdekken en inzetten om samen te onderzoeken, waarden te bepalen en ideeën te creëren.

Ontwikkelen

Een (creatief/ natuurlijk/ persoonlijk/ inhoudelijk/ organisatorisch/ …) proces is in het begin oneindig, kan chaotisch zijn, alle kanten op gaan. Het is mijn kracht om vaak in korte tijd veel uit de groep te halen en dit uiteindelijk simpel, inzichtelijk en visueel te maken.

Vormgeven

Om het niet alleen bij ideeën te laten, is het belangrijk om het ook echt vorm te geven: een bedding/ draagvlak, een duidelijke visie/ ideaal, een aanpak/ ontwerp of les(materiaal).

Tools

Een grote rugzak met ervaring en methodieken als Design Thinking, Dragon Dreaming, Onderzoekend- & Ontwerpend leren, Human Centered Design en Service Design. En daarnaast het verhelderen door beeldend te werken o.a. met illustraties en visualisaties.