Deprecated: Required parameter $location follows optional parameter $post_types in /home/karinvannl/domains/karinvanzwetselaar.nl/public_html/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783
Ervaringen | Karin van Zwetselaar

Ervaringen van samenwerkingspartners

Vertrouwen geven, betekenisvol, intrinsieke motivatie, in korte tijd creatieve oplossingen uit een groep krijgen, waardevolle inzichten, kijkt naar wat er nodig is.

Leerkrachten enthousiast maken voor Wetenschap & Techniek op de NOT. Op een laagdrempelige manier en op de wijze van Onderzoekend- & Ontdekkend leren. Ervaringsleren, inspiratie, handvatten om snel een les te ontwerpen, en een doorlopende W&T-leerlijn te creëren. Het 2e deel van dit korte filmpje geeft een beeld van de workshops.

Ontwikkelaar en trainer van inspiratielessen en presentatietrainingen (en voorheen coördinator) voor de techniekwedstrijden van Vakkanjers.
We hebben Karin in eerste instantie ingehuurd als coördinator van een van onze techniekprojecten voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Daarin was zij de belangrijke schakel tussen de Vakkanjers-organisatie en de deelnemende scholen. Zij heeft die rol naar grote tevredenheid vervuld. Met veel energie en toewijding, maar het was vooral haar warme enthousiasme dat mensen binnen en buiten de organisatie enorm waardeerden.  We hadden haar graag langer in die rol gehouden, maar het was Karin zelf die een andere weg in wilde slaan. En dat typeert haar. Ze kan zich goed verplaatsen in de wereld van een ander, zonder daarbij haar eigen identiteit te verliezen. Nieuwe weg ontdekken en uitgebreid verkennen.

Inmiddels hebben we Karin opnieuw aan ons team toegevoegd, nu als ontwikkelaar van creatieve gastlessen voor jongeren in de brugklas van het vmbo. Gastlessen waarin jongeren meegenomen worden in de wereld van een echte klant, bijv. het Rode Kruis, en gemotiveerd worden om technische oplossingen te bedenken voor realistische vraagstukken. Wederom met enorm enthousiasme, vooral richting de jongeren zelf. Mede door haar expertise (docent én ingenieur) lukt het ons om deze jongeren te motiveren en stimuleren na te denken over onderwerpen die niet alle daags zijn, maar wel uitdagend en maatschappelijk relevant. Naast dit alles is Karin gewoon een heel warm persoon, leuk, spontaan, iemand met wie ik graag samenwerk.

september 2018

Jeroen Collignon

Manager Vakkanjers, Vakkanjers

Loes was begonnen met het plan voor het Ondernemershuis in Zeist. Hier ben ik in het begin bij betrokken geweest om dit verder op te zetten.
Karin stond voor mij als veilig/gesteund voelen in de gedeelde visie op bewustwording, intuïtie en duurzame veranderingen. Ik denk dat anderen voelen dat Karin een actieve doener is met groot verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor detail: dus aan Karin kan je iets toevertrouwen. Zij maakt de dingen mooier dan ze waren.
Loes Berkhout

Eigenaar, trainer en coach, Verbindwerk

Om met meer vertrouwen en handvatten voorbereid te zijn op de expositie ‘Slot Zeist Outside In’ was de vraag naar een presentatietraining voor de kunstenaars. Voor mij een nieuwe uitdaging met deze doelgroep… wat een mooie ervaring!
De workshop was gisteren super leuk. Karin deed het echt geweldig, zo rustig en duidelijk. Je zou zeggen dat ze al jaren in de VGzorg werkt!

Reacties van een paar kunstenaars:
Meer om te leren
Ik krijg meer vertrouwen
Trots
Trots om mijn talent te laten zien

Laura Guldemeester

Persoonlijk ondersteuner, Abrona Ateliers

Als expert voor Ontwerpend leren was ik betrokken bij de ProbleemGame van het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Utrecht.
Karin heeft de kinderen echt out of the box laten denken en daardoor is het project nog veel leuker en betekenisvoller voor ze geworden!
Manon Rebergen

Leerkracht, Kameleonschool

Voor Samen voor Zeist heb ik onderstaande visualisatie gemaakt als bondig jaarverslag.
Deze blijkt achteraf ook een goed ‘praatstuk’ te zijn met (toekomstige) klanten.

Young Ambition dacht brainstormsessies te kunnen gebruiken… in het gesprek bleken ze ideeën genoeg te hebben. Het was meer van belang structuur te bieden en een gezamenlijk ideaal te formuleren. In een vervolgsessie hebben we met allerlei partners draagvlak (én financiering) kunnen creëren voor hun ideaal.
Het kennismakingsgesprek was heel persoonlijk. Karin was oprecht geïnteresseerd en we voelden ons serieus genomen. Ze stuurde niet op een eigen doel af, maar keek echt naar wat er nodig was. Ze ging in op onze intrinsieke motivatie, dit vonden we prettig en maakte het direct persoonlijk. Ze dacht gelijk mee over allerlei dingen, bijvoorbeeld over netwerk dingen.

Karin is een prettige coach die ons en de vragen die wij als organisatie hebben echt centraal heeft gezet en methodisch heeft gezocht naar een oplossing. (Marieke)

Door de juiste focus op ons verhaal heeft Karin ons dingen kunnen laten inzien en ze heeft hierdoor ervoor gezorgd dat wij hernieuwde focus hebben. (Maaike)

Maaike en Marieke

Oprichters, jongerentrainer & -coach, Young Ambition

Voor de techniekwedstrijden van Vakkanjers heb ik met Hans samengewerkt in het organisatorische deel én de ontwikkelingen van de opdrachten.
Ik heb genoten van de manier waarop Karin de brainstormbijeenkomsten begeleid (luisteren, kokeren, samenvatten en richten naar eindresultaat). En als vrouwelijke techneut met de benen op de grond, kan zij regelmatig bevooroordeelde mannen en vrouwen verrassen.
Hans Kleinhout i.m.

Eigenaar, H.K. Mobile B.V.

Sparringspartner van ondernemer Floor Schuttevaer.
Karin kan heel liefdevol confronterend zijn. Ze benoemt op een hele prettige manier “pijnpunten”. Dat doe ze op zo’n manier dat de ander open blijft om haar boodschap te ontvangen, omdat deze voelt dat haar intentie goed is. Zo brengt ze anderen tot nieuwe inzichten over zichzelf, al dan niet in relatie tot anderen.

Ze denkt altijd mee met anderen en brengt nieuwe ideeën en input. Ze is een hele fijne en waardevolle sparringpartner. Met haar inlevingsvermogen en organisatietalent ziet ze al heel snel wat nodig is.

Floor Schuttevaer

Businesspartner in online trainen, Online Training Girl

Met alle professionals van het Binnenbos (van artsen t/m manager ontmoetingscentrum) heb ik een sessie gehouden hoe we gezamenlijk de Eenzaamheid in de wijk kunnen verminderen.

Onderstaande visualisatie heb ik gemaakt n.a.v. de uitkomsten.

En de website van het Ontmoetingscentrum Binnenbos is mede hierdoor aangepast, zodat deze duidelijker en toegankelijker is geworden.

Presentatietraining aan kunstenaars voor hun expositie ‘Slot Zeist Outside In’

Presentatietraining 

Ateliers de Wijde Doelen in Utrecht is een kunstwerkplaats waar getalenteerde en actieve kunstenaars met een verstandelijke beperking veel van zich laten horen op exposities en projecten door heel Nederland en vaak ook daarbuiten. We zitten inmiddels op zo’n niveau dat onze kunstenaars vaak in interviews of bij presentaties gevraagd worden iets te vertellen over hun werk en inspiratie.
In Karin Zwetselaar vonden we een trainer die enthousiast met de kunstenaars aan de slag ging om hen te leren hoe je omgaat met het moment als er tijdens een opening ineens een microfoon onder je neus geduwd wordt of een camera op je wordt gericht. Maar ook met een vraag van tentoonstellingsbezoekers over het kunstwerk dat aan de muur hangt of ergens staat.
In een compacte maar creatieve workshop was Karin in staat om bij de kunstenaars meer besef en wakkerheid te creëren zodat zij adequaat en meer ontspannen kunnen reageren op deze situaties.
Kunstenaars spraken naderhand uit dat zij zich beter voorbereid voelden. De praktijk bevestigde dit toen er enige weken later een tentoonstelling met hun werk in het slot Zeist geopend werd.
Wat mij betreft alle lof en dank aan Karin!

Marco Grünbauer

Begeleider, Ateliers de Wijde Doelen

Met Ben heb ik samengewerkt voor de techniekwedstrijden van Vakkanjers. Hier was ik organisatorisch en inhoudelijk bij betrokken, van opdrachtontwikkeling tot uitvoering van de evenementen.
Karin kan het verschil maken, omdat zij in staat is om op een positieve manier anderen mee te nemen. Zij kan vanuit een totaal andere kant zaken bekijken en daar een nieuwe weg in vinden.
Ben Krijgsman

Projectleider, Vakkanjer Pioneer

De sessies ‘Samen voor een goede verbinding in de wijk’ van Samen voor Zeist.
Karin beweegt flexibel mee met steeds besproken einddoel voor ogen.

Samen voor Zeist is intermediair tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke veld in Zeist. Voor het netwerk organiseren we kennis- en inspiratie bijeenkomsten. Karin van Zwetselaar heeft als partner van Samen voor Zeist verschillende bijeenkomsten geleid waarbij haar kracht zich vooral liet zien op momenten dat er geïmproviseerd moest worden. Liever een kleine time out voor een radicale ommezwaai dan het werkproces van de groep continueren waarbij het einddoel niet gehaald zou worden. Inleving en alert en doelgericht reageren en inspelen op de actualiteit in de groep met een hele rugzak vol improvisatie tools. Met een mooie groepsuitkomst als resultaat.

Katherina Casse

Directeur, Samen voor Zeist

Creatieve sessie met vrijwilligers en medewerkers van Humanitas voor een dienst waar geen vraag naar was. In deze sessie hebben we gekeken naar de doelgroep, een andere kijk en mogelijkheden en een vertrekpunt gemaakt om verder mee te gaan.
Ook al was er bij sommige weerstand tegen bijv. “gaan tekenen”, dit trok bij gedurende de oefening omdat het zo’n waardevolle inzichten opleverde. (…) zien we terug dat de insteek positiever is geworden (dus de uitkomst van de brainstorm werkt door in de PR uitingen). Er is een gezamenlijk denkkader gemaakt waar we nu nog steeds allemaal samen nog uit kunnen putten.

Humanitas