Zó kan ook!

Andere inzichten, andere mogelijkheden, andere keuzes,

andere aanpak, andere oplossingen…

m.b.v. Design Thinking en

Onderzoekend- & Ontwerpend leren

CREATIEF/ INNOVATIEF DENKEN & DOEN

om op andere inzichten, andere keuzes, andere mogelijkheden,
andere oplossingen of andere aanpak te komen.

– eenvoudig & verhelderend –

Creatief/ innovatief denken en doen is waardevol voor uitdagingen van nu, voor de steeds veranderende toekomst, en om de wereld mooier te maken.

Graag ga ik samen met jou (en je team, je klanten, je leerlingen, …) aan de slag met jouw (huidige & toekomstige) uitdagingen, zodat er meer uit komt dan er nu te zien is. Vanuit ieders eigenheid, verwondering, talenten (expertise of veelzijdigheid) en creativiteit.

Hierbij gebruik ik voornamelijk de methodieken van Design Thinking en Onderzoekend- & Ontwerpend leren.

Karin van Zwetselaar
creatieve bèta
met een liefde voor mens en natuur

ONDERWIJS

In jullie onderwijs willen jullie meer:

  • doen met Onderzoekend- & Ontwerpend leren (O&O)
  • leerlingen/ studenten betrekken


ORGANISATIES

Binnen jullie organisatie hebben jullie behoefte aan:

  • een gedragen visie of aanpak
  • meer waarde voor je doelgroep
  • meer beweging of creativiteit
  • verheldering of visualitatie van idee, plan, visie of organisatie
  • samenwerken binnen een gemixte samenstelling

INDIVIDUEN

Je wilt meer:

  • vanuit jouw eigenheid ondernemen
  • van betekenis zijn

“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” ~ Albert Einstein